Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE II/141, STOUPACÍ PRUHY LIBÍNSKÉ SEDLO

AKTUÁLNÍ STAV

V závěru roku 2021 byl úsek silnice mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem zhodnocen bezpečnostním inspektorem, který po celkovém posouzení navrhl základní projektové řešení. Na základě této bezpečnostní inspekce byla v roce 2022 zadána projektová dokumentace k získání společného povolení, která také byla v průběhu roku projednána a dokončena. V závěru roku 2022 město Prachatice schválilo záměr darování pozemku pro realizaci stavby Jihočeskému kraji. V dubnu 2023 bylo vydáno společné povolení pro stavbu. Stavba je plánována k zahájení realizace v letošním roce.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stávající silnice mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem je úzkým místem na silnici II/141. Na úseku významné silnice II. třídy s výrazným stoupáním zcela absentují stoupací jízdní  pruhy, které by umožnily předjet pomalu jedoucí nákladní vozidla, to vede často k riskantnímu předjíždění s následkem dopravní nehody. Za posledních 14 let bylo na tomto úseku zaznamenáno 141 dopravních nehod, z toho dvě s fatálními následky a 11 s těžkým zraněným osob.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je doplnění stoupacích pruhů na silnici II/141, které by umožnily bezpečné předjíždění mezi Prachaticemi a Libínským Sedlem. V rámci bezpečnostní inspekce bylo s ohledem na geomorfologii terénu navrženo prodloužení stávajícího stoupacího pruhu před křižovatkou k Lázním Sv. Markéty o cca 300 m a vybudování nového stoupacího pruhu o délce cca 1000 m za tzv. Americkou zatáčkou. V rámci projektových prací byl následně doporučen k realizaci  pouze stoupací pruh ve stoupání za "Americkou zatáčkou" ve staničení km 46,575 00 až 47,504 50, o celkové délce 929,5 m.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
2023 2023 2024 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Prachatice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 80 000 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 930 m
 • Počet křížení a křižovatek:
 • Počet mostů:
 • Protihlukové stěny:
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP: AKIPROJEKT s. r. o.
 • Zpracovatel PDPS: AKIPROJEKT s. r. o.
Ke stažení
Přehledná situace (184.31 KB)
Koordinační situace (877.99 KB)
Situace_část 1 (826.84 KB)
Situace_část 2 (747.51 KB)