Přejít k hlavnímu obsahu

MODERNIZACE TRATĚ NEMANICE – PROTIVÍN (VČETNĚ) – PÍSEK MĚSTO (VČETNĚ)

AKTUÁLNÍ STAV

Probíhá příprava DÚR.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Rekonstrukce úseku Nemanice – Protivín – Písek město je součástí plánované modernizace tratě České Budějovice – Plzeň. Jejími cíli jsou zajištění vyšší kapacity pro regionální dopravu, zvýšení konkurenceschopnosti dálkových železničních spojení či zlepšení parametrů pro efektivnější provoz nákladní dopravy. Stavba rovněž přispěje ke zlepšení technického stavu a parametrů uvedené tratě, proběhne modernizace stanic a zastávek a elektrizace traťového úseku Písek – Písek město. Všechny stanice i zastávky budou přístupné bezbariérově pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba navazuje na projekt Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo). Stavební práce se dotknou i úseků Protivín – Písek - Písek město a Putim – Ražice. V úseku Nemanice – Protivín proběhne kompletní rekonstrukce stanic a zastávek, mezistaničních úseků, trakčního vedení, energetických zařízení a zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Trať zůstane na stávajícím tělese dráhy s výjimkou směrových úprav v některých železničních stanicích. 

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
- Předpoklad 2021 Předpoklad 2023 Předpoklad 2023 Předpoklad 2023 Předpoklad 2026

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice, Písek, Strakonice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 • Předpokládaná cena stavby: 6 215 770 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 52800 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 52
  • počet nových podchodů: 6
  • počet opravených železničních přejezdů: 46
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: AFRY CZ s.r.o.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS: