Přejít k hlavnímu obsahu

MODERNIZACE TRATĚ PROTIVÍN (MIMO) – HORAŽĎOVICE PŘEDM. (MIMO)

AKTUÁLNÍ STAV

Probíhá příprava PD.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Modernizace úseku Protivín (mimo) – Horažďovice předměstí (mimo) je součástí souboru staveb, které mají zvýšit rychlost a zkapacitnit celou klíčovou trať z Českých Budějovic do Plzně tak, aby byla konkurenceschopná v mezinárodní dopravě i v obsluze regionů. Předmětem této stavby je rekonstrukce jednokolejné elektrifikované tratě na maximální rychlost 130 km/h. Základními cíli navrhovaných opatření jsou zkapacitnění tratě pro regionální dopravu či zlepšení parametrů pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy. Stavební práce zajistí také zlepšení technického stavu infrastruktury a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba navazuje v lokalitě Protivína na modernizaci traťového úseku Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně), jejíž realizace by měla probíhat téměř souběžně. Nová trasa bude vedena převážně ve stávající stopě.

V rámci stavby budou rekonstruovány stanice Ražice, Čejetice, Katovice a Střelské Hoštice a zastávky Skály, Heřmaň obec, Sudoměř u Písku, Modlešovice a Pracejovice. Stanice Čejetice a Střelské Hoštice a zastávka Dolní Poříčí budou přestavěny na výhybny. Konec stavby je před stanicí Horažďovice předměstí na hranici Jihočeského a Plzeňského kraje.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
- - Předpoklad 2021 Předpoklad 2023 Předpoklad 2023 Předpoklad 2023 Předpoklad 2026

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 • Předpokládaná cena stavby: 3 729 220 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 37200 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 47
  • počet rekonstruovaných železničních přejezdů: 26
  • počet upravovaných železničních mostů: 21
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • 0
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: SUDOP PRAHA a.s
 • Zpracovatel DSP: SUDOP PRAHA a.s
 • Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s