MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE – VOTICE

AKTUÁLNÍ STAV

Probíhá realizace.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Modernizace úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi je další součástí souboru staveb na IV. železničním koridoru, který patří do transevropské dopravní sítě. Cílem stavby je především zdvoukolejnění celého úseku trati s tím, že převážná část trasy povede v nové poloze. Napřímení kolejí bude mít za následek zvýšení rychlosti na 160 km/hod., což cestujícím přinese oproti nynějšímu stavu značnou úsporu času. Jedním z dalších záměrů je zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy oproti dopravě silniční.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba se nachází převážně mimo dosud zastavěné území. Dílčí části předmětného úseku sledují dosavadní železniční trasu v úseku mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi, a tudíž pro umístění využívají stávající drážní pozemky. Stavba začíná za stávající stanicí v Sudoměřicích u Tábora. Konkrétně se jedná o km 95,307 478 stávajícího staničení trati České Budějovice – Plzeň.

Tato akce navazuje na již dokončenou sousední stavbu Modernizace trati Tábor – Sudoměřice, která byla dokončena v roce 2016. V rámci této návazné stavby byla zrušena bývalá stanice a nahrazena dočasnou výhybnou, kterou odstraní až budovaná stavba Sudoměřice – Votice.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
06/2017 Ano 04/2012 08/2017 05/2017 05/2018 Předpoklad 2022

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Tábor
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v realizaci
 • Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 • Předpokládaná cena stavby: 8 662 449 118 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 17010 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 34
  • železniční mosty (nové/rekonstrukce/demolice): 20/3/3
  • návěstní lávky a krakorce: 3
  • propustky (nové/rekonstrukce/demolice): 11/1/3
  • 20/3/3 silniční nadjezdy (nové/rekonstrukce/demolice): 7/1/1
 • Protihlukové stěny: počet: 6 (celková délka stěn: 2205 m)
 • Opěrné zdi: opěrné a zárubní zdi: 2 (celková délka zdí: 536 m)
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: SUDOP PRAHA a.s
 • Zpracovatel DSP: SUDOP PRAHA a.s
 • Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s