D4 MIROTICE, ROZŠÍŘENÍ

AKTUÁLNÍ STAV

K oficiálnímu zahájení stavby došlo 7. 6. 2021. Stavebním zhotovitelem jsou realizovány přípravné práce, doplňkové GTP, Základní vytyčovací síť, archeologické průzkumy a s tím související skrývky ornice, budování zábran proti migraci obojživelníků přes staveniště, hluková a hydrologická měření.

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou včetně převzetí stavebních objektů, které přejdou po dokončení stavby do jeho vlastnictví.

 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Požadavky na výstavbu dálnic v České republice, jejíž součástí je i stavba dálnice D4 Mirotice, rozšíření, vychází z potřeby zajištění kvalitního dopravního spojení mezi jednotlivými sídelními aglomeracemi a středisky samosprávných krajů na celém území České republiky, s nezbytnou návazností na evropskou dopravní síť.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
11/2018 Ano 06/2014 09/2020 05/2018 06/2021 Předpoklad 2024

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Písek
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 063 483 520 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3645 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • MÚK Mirotice
 • Počet mostů: 4
 • Protihlukové stěny: 3
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Úpravy ostatních komunikací: 5 (celková délka 1692 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s
 • Zpracovatel DSP: Pragoprojekt, a.s
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 3
 • objekty elektro: 15
 • objekty trubních vedení: 2