Přejít k hlavnímu obsahu

I/20 VODŇANY – NOVÁ HOSPODA, USPOŘÁDÁNÍ 2+1

AKTUÁLNÍ STAV

Na konci 09//2020 byl dokončen koncept DÚR. V 11/2020 byly projektantovi odeslány připomínky ke konceptu. K dokončení čistopisu DÚR došlo na konci 08/2021. Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR je v roce 2022.

Jihočeský kraj dále v rámci přípravy bezodkladně připraví ke schválení bezúplatné majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Cílem stavby „I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1“ je zvýšení kapacity stávající směrově nerozdělené komunikace. Rozšířením stávající silnice I/20 přispěje ke zvýšení bezpečnosti a  plynulosti silničního provozu, jelikož na frekventované komunikaci usnadní předjíždění pomalejších vozidel. Připravovaný projekt je jednou ze čtyř etap plánovaného rozšíření silnice I/20 v  úseku Písek–Pištín na šířkové uspořádání 2+1.

Po dokončení stavby dálnice D4 mezi Prahou a Pískem se silnice I/20 stane ještě více atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Českými Budějovicemi, resp. trasami dále směrem na Rakousko. To vše za situace, že ještě nebude dokončena středočeská část dálnice D3.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba se týká silnice I/20 v úseku od křižovatky se silnicí III/12231 ve Vodňanech za křižovatku se silnici II/122 u Nové Hospody. Přestavba v délce 8460 m předpokládá v  co největší míře zachování stávajícího vedení trasy při rozšíření na návrhovou kategorii S 13,5/90 s uspořádáním 2+1.

Silnice I/20 je navržená s  šířkovým uspořádáním 2+1, kde šířka průběžných (hlavních) jízdních pruhů je 3,5 m a šířka přídatného (předjížděcího) pruhu je 3,25 m. Ve středu komunikace je vyznačen dělící pás se šířkou 1,0 m. Uspořádání 2+1 umožní pravidelné střídání předjížděcího jízdního pruhu pro jeden a druhý směr v pravidelných vzdálenostech. Délka úseků se odvíjí od výškového vedení trasy a také od umístění křižovatek.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
04/2019 Ano Předpoklad 2022 Předpoklad 2023 Předpoklad 2024 Předpoklad 2025 Předpoklad 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Strakonice
 • Druh stavby: liniová
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 1 067 848 953 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 8460 m
 • Počet křížení a křižovatek: 5
 • Počet mostů: 1
 • Protihlukové stěny: 0
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DUR: Dopravoprojekt Brno
 • Zpracovatel DSP: -
 • Zpracovatel PDPS: -