I/34 VRANÍN–TŘEBOŇ

AKTUÁLNÍ STAV

7. 7. 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí.

Probíhá příprava podrobného GTP.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Předmětem projektu je stavba silnice „I/34 Vranín–Třeboň“, která představuje významné propojení ve směru České Budějovice – Jindřichův Hradec a je jedním z nejzatíženějších úseků této trasy.

Silnice I/34 je vedena v trase České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – Pelhřimov – Humpolec, kde kříží dálnici D1 a  dále pokračuje do Havlíčkova Brodu a do Svitav. V úseku České Budějovice – Třeboň je po ní vedena mezinárodní silnice E 49, která z Třeboně odbočuje k hraničnímu přechodu Halámky směrem do Vídně a od Třeboně k dálnici D1 je po ní vedena mezinárodní silnice E 551.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Stavba „I/34 Vranín–Třeboň“ navazuje na připravovanou přeložku silnice „I/34 Lišov–Vranín“ a  tvoří součást uceleného tahu silnice I/34 v úseku Lišov– Třeboň. Úsek silnice měří 3040 metrů a je navržen v kategorii S 11,5/90.

Trasa přeložky I/34 začíná před osadou Vranín v km 9,260. Osadou Vranín vede trasa v průtahu. U rybníka Potěšílek se trasa odklání jižně. Zde bude v místě vodoteče vybudován most z důvodu umožnění migrace větších savců. Za rybníkem Potěšílek se trasa odklání k severu a obchází rybník Smetana. Dále pokračuje v souběhu se stávající I/34 a za navrhovanou úrovňovou křižovatkou Dvorce se napojuje cca v km 12,300 na stávající silniční těleso, kde navazuje na provozovaný obchvat Třeboně.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 06/2020 Ano 07/2021 Předpoklad 2023 Předpoklad 2025 Předpoklad 2026 Předpoklad 2027

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice, Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 399 842 049 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 3040 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 2
 • Protihlukové stěny: 2
 • Opěrné zdi: 1
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • místní komunikace: 2
  • polní cesty: 4
  • provizorní komunikace: 3
  • hospodářské sjezdy: 1
  • chodníky: 1
 • Zpracovatel SP: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DUR: Pragoprojekt, a.s.
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 8
 • objekty elektro: 8
 • objekty trubních vedení: 1