Přejít k hlavnímu obsahu

VÝCHODNÍ OBCHVAT VOLAR, SILNICE II/141

AKTUÁLNÍ STAV

Výkresová dokumentace dokončené studie proveditelnosti byla předána městu Volary jako podklad pro změnu územního plánu, město Volary se nakonec rozhodlo koridor pro obchvat města z územního plánu vypustit (závěr roku 2017) a upřednostnilo homogenizaci stávající silnice II/141. Další projekční práce na obchvatu byly v důsledku tohoto rozhodnutí zastaveny.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Silnice II/141, spojující město Volary s Prachaticemi, vykazuje vysoký podíl těžké nákladní dopravy, která nepřiměřeným způsobem zatěžuje obyvatelstvo města snížením pohody bydlení v důsledku imisní a hlukové zátěže.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Hlavní trasa obchvatu začíná napojením na nově navrženou okružní křižovatku jihovýchodně od Volar, trasa dále pokračuje do prostoru luk, kde je dnes motokrosová dráha a následně kříží železniční trať č. 197 spojující Volary – Prachatice – Číčenice a Mlýnskou ulici. Na silnici II/141 se zpět napojuje v místech stávajících samot. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/70 s rozšířenými nezpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m oboustranně.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Prachatice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: zastaveno
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 193 600 000 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2552 m
 • Počet křížení a křižovatek: 3
  • pětiramenná okružní křižovatka napojující silnice II/141, I/39 a MK
  • průsečná křižovatka s MK Mlýnskou
  • styková křižovatka s MK Prachatická
 • Počet mostů: 2
  • SO 201 - most přes trať SŽ
  • SO 202 - most přes Volarský potok
 • Protihlukové stěny: -
 • Opěrné zdi: -
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • úprava silnice II/141
 • Zpracovatel SP: AKIPROJEKT, s. r. o. (2014)
 • Zpracovatel DUR:
 • Zpracovatel DSP:
 • Zpracovatel PDPS:
Přeložky inženýrských sítí
 • SO 401 Přeložka kabelu VN
 • SO 402 Přeložka kabelů O2
Ke stažení