Přejít k hlavnímu obsahu

ZANÁDRAŽKA - 5. ETAPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE

VIDEA

AKTUÁLNÍ STAV

V roce 2021 stavba získala stavební povolení, byla zpracována veškerá dokumentace a dne 16. 12. 2021 schválila rada kraje vypsání výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby. Stavba byla realizována v průběhu roku 2022 a 2023 společně se čtvrtou etapou přeložky silnice II/156, II/157. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2022 a stavbu realizovala společnost M - SILNICE a. s.  Stavba byla dokončena v červnu 2023, zatím bohužel bez návaznosti na dálnici D3, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2024. V prosinci 2023 byla stavba zprovozněna, neboť na okružní křižovatku MÚK Roudné byla provizorně napojena místní komunikace Do Mladého. Toto provizorní řešení do doby definitivní dostavby 6. etapy zanádražní komunikace ulehčí přetíženému viaduktu na Rudolfovské.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa

Hlavním účelem stavby je umístit a stabilizovat přeložku silnice II/157 a to zejména v návaznosti na plánovanou dopravní infrastrukturu celorepublikového významu. Prioritně stavba řeší napojení na dálnici D3, konkrétně na úsek 0310/1 Úsilné - Hodějovice. Stavba bude sloužit jako přivaděč osobní a tranzitní dopravy ve východní části Českých Budějovic k dálnici a bude napojena na MÚK Pohůrka. 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Jedná se o přeložku silnice II/157 v délce 327 m. Jedná se o mezikřižovatkový úsek čtyř-pruhové směrově rozdělené komunikace s návrhovou rychlostí 50 km/h. Směrové i výškové řešení se přizpůsobuje na obou koncích na související stavby (4. etapa přeložky silnic II/156, II/157 a dálnice D3). Vzhledem k malé délce navrhovaného úseku bylo možné vedení trasy jak z hlediska směrového, tak výškového provézt jako pouze co nejjednodušší propojení dvou krajních bodů trasy. V rámci stavby budou upraveny sjezdy, vybudovány přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení, protihluková stěna a cyklostezka.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
03/2014 nebyla vyžadována 08/2019 01/2020 12/2021 05/2022 2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: dokončen
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 25 367 897 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 327 m
 • Počet křížení a křižovatek: 0
 • Počet mostů: 0
 • Protihlukové stěny: Protihluková stěna z železobetonových dílů délky 80 m.
 • Opěrné zdi: Stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • Sjezd v km 0,025 a 0,249
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: IKP Consulting Engineers s.r.o., Praha
 • Zpracovatel DSP: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
 • Zpracovatel PDPS: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
Přeložky inženýrských sítí
 • CETIN a.s., smlouva z 03/2021, cena 188267,- Kč
Ke stažení