Přejít k hlavnímu obsahu

ZANÁDRAŽKA - 4. ETAPA, STAVEBNÍ ČÁST II. B, ČESKÉ BUDĚJOVICE

VIDEA

AKTUÁLNÍ STAV

V roce 2021 stavba získala stavební povolení, byla zpracována veškerá dokumentace a dne 16. 12. 2021 schválila rada kraje vypsání výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavby. Stavba byla realizována v průběhu roku 2022 a 2023 společně s pátou etapou přeložky silnice II/156, II/157. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2022 a stavbu realizuje společnost M - SILNICE a. s.  Stavba byla dokončena v červnu 2023, zatím bohužel bez návaznosti na dálnici D3, jejíž dokončení se předpokládá v roce 2024. V prosinci 2023 byla stavba zprovozněna, neboť na okružní křižovatku MÚK Roudné byla provizorně napojena místní komunikace Do Mladého. Toto provizorní řešení do doby definitivní dostavby 6. etapy zanádražní komunikace ulehčí přetíženému viaduktu na Rudolfovské.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Přeložka silnice II/156 a II/157 4. etapa, stavební část II B

Stavba zajišťuje v prvé řadě nové dopravní propojení severojižním směrem v prostoru podél železniční trati, mezi ulicemi U Lávky - Novohradská v Nových Hodějovicích. Současně umožňuje napojení plánované dálnice D3 v prostoru MÚK Pohůrka prostřednictvím nových větví ve směru západ - východ, které jsou napojeny do nové centrální křižovatky v území okružní křižovatky Mladé a navazují na původní trasu ulice Novohradská v místě železničního přejezdu. Stavba navazuje na úseky přeložky II/156 a II/157 - 1., 2. a 3. etapy. Stavba východní větve na západním konci navazuje na již čtvrtou zrealizovanou etapu. Celá stavba bude umožňovat přímý tranzitní průjezd dopravy z navazující sítě dopravy silnic II/156 a II/157. 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Začátek přeložky silnice II/157 je na východní větvi okružní křižovatky v Mladém směrem k budoucí dálnici D3. Komunikace je vedena většinou po stávajícím terénu, délka této části je 395 m. Úsek je řešený jako čtyřproudová směrově rozdělená komunikace. Niveleta je na konci úseku zvýšena cca 1,8 m nad terénem. Úsek je ukončen okružní 4-ramennou okružní křižovatkou. Součástí projektu je přeložka vodovodního řadu a nová dešťová kanalizace. V rámci stavby budou řešeny i chodníky, veřejné osvětlení a cyklostezka, jejichž investorem bude Statutární město České Budějovice.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
nebyla vyžadována 12/2011 01/2021 (prodloužené) 12/2021 03/2022 2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: dokončen
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 36 433 332 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 390 m
 • Počet křížení a křižovatek: 1
  • Okružní křižovatka OK V1 Mladé, vnější průměr 48 m.
 • Počet mostů: 0
 • Protihlukové stěny: stavba neobsahuje
 • Opěrné zdi: stavba neobsahuje
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • nejsou
 • Zpracovatel SP: IKP Consulting Engineers, s. r. o., Praha
 • Zpracovatel DUR: IKP Consulting Engineers s.r.o., Praha
 • Zpracovatel DSP: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
 • Zpracovatel PDPS: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
Přeložky inženýrských sítí
 • stavba neobsahuje
Ke stažení