Přejít k hlavnímu obsahu

SILNICE I/34 STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU–LÁSENICE

AKTUÁLNÍ STAV

Stavba je od 27. 6.  2023 uvedena do předčasného užívání, kolaudována bude v roce 2024 po jejím úplném dokončení. 

Jihočeský kraj v rámci přípravy bezodkladně připravil a schválil majetkoprávní vypořádání nemovitostí v jeho vlastnictví dotčených stavbou.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 100 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Stavba „I/34 Stráž nad Nežárkou–Lásenice“ je součástí silničního tahu ve směru České Budějovice–Třeboň–Jindřichův Hradec–Pelhřimov– Humpolec, kde kříží dálnici D1. Je po ní současně vedena mezinárodní silnice E49, která z Třeboně odbočuje k hraničnímu přechodu Halámky směrem do Rakouska a do Vídně, a E551 směřující dále přes Humpolec na Havlíčkův Brod.

Účelem stavby je především zlepšení parametrů silnice I/34 v úseku mezi Stráží nad Nežárkou a Lásenicí a  odstranění nebezpečných úseků stávající silnice, které se v  její trase nacházejí. Ty jsou v  současné době dokonce označeny výstražnými dopravními značkami (jedná se zejména o prostor stávající křižovatky se silnicí II/153).

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Novostavba silnice I/34 prochází katastrálními územími Stráž nad Nežárkou, Příbraz a Dolní Lhota. Silnice I/34 je navržena v  kategorii S  11,5/90 a  má délku 2647 m (včetně 44 m napojení na předchozí stavbu). Komunikace bude vedena po nové přeložce od napojení na dokončenou stavbu obchvatu I/34 Stráže nad Nežárkou po napojení na stávající silnici I/34 na hranici katastru Dolní Lhota.

Směrové řešení nové přeložky je dáno napojením trasy na začátku i  na konci na stávající silnici I/34 a nutností obejít obchvatem Dolní Lhotu. Tady je nutné, aby se nová trasa vyhnula stávající křižovatce se silnicí I/34.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
Ano - 03/2018 Ano 09/2016 01/2020 01/2021 08/2021 2023

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: Jindřichův Hradec
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: dokončen
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Předpokládaná cena stavby: 298 592 737 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 2647 m
 • Počet křížení a křižovatek: 2
 • Počet mostů: 1
 • Protihlukové stěny: 1
 • Opěrné zdi: 0
 • Úpravy ostatních komunikací:
  • silnice II/153: 1 (délka: 120 m) )
  • silnice III/1537: 1 (délka: 191 m)
  • místní komun.: 2 (délka: 235 m
  • účelové komun.: 3 (délka: 86 m)
  • polní cesty: 1 (délka: 303 m)
  • provizorní napojení: 1 (215 m)
 • Zpracovatel SP:
 • Zpracovatel DUR: PRAGOPROJEKT, a.s
 • Zpracovatel DSP: PRAGOPROJEKT, a.s
 • Zpracovatel PDPS: PRAGOPROJEKT, a.s
Přeložky inženýrských sítí
 • vodohospodářské objekty: 3
 • objekty elektro: 5
 • přeložka plynovodu: 1