Přejít k hlavnímu obsahu

„PROPOJENÍ SILNICE I/3 SE SILNICÍ III/00354 (LIDICKÁ TŘÍDA) VČETNĚ PŘEMOSTĚNÍ VLTAVY“

AKTUÁLNÍ STAV

V březnu 2022 bylo podepsáno Jihočeským krajem, statutárním městem České Budějovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby propojení silnice I/3 a Lidické třídy, České Budějovice, v němž strany deklarovaly zájem na spolupráci při projektové přípravě a realizaci stavby jako nového dopravního a mostního propojení silnice I/3 a Lidické třídy přes řeku Vltavu. Na počátku března dále Jihočeský kraj schválil zadání projektové dokumentace k získání společného povolení pro tuto stavbu a dne 21. dubna 2022 schválila rada kraje výběr projektanta. Projektové práce budou probíhat v roce 2023 a 2024. V průběhu projektových prací bude na tyto stránky doplněno nalezené projektové řešení a podrobnější technické specifikace stavby. 

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ - vykoupeno 0 %

ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE

Doprava v Českých Budějovicích se dlouhodobě potýká s absencí alternativního mostního propojení přes řeku Vltavu jižně od Mánesovy ulice. Cílem toho záměru je nové propojení litvínovické silnice (I/3) s Lidickou třídou, součástí trasy je i nové přemostění Vltavy. Nové propojení by mělo po svém dokončení doplnit komunikační skelet Českých Budějovic a odlehčit Mánesově ulici včetně Litvínovického mostu.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Předmětem projektových prací je nové propojení, které začíná na silnici I/3 mezi obcemi Planá a Litvínovice, ze které vede trasa tohoto propojení východním směrem k řece Vltavě, kterou překonává mostním objektem a pokračuje kolem garážových objektů a v místě točny se napojuje na ulici Papírenskou, jejíž uliční profil bude rozšířen, polohově upraven a kompletně rekonstruován až po křižovatku s Lidickou třídou – silnicí III/00354. Součástí projektových prací bude také nalezení nejvhodnějšího typu křižovatek, řešení cyklistických tras a dopravy v klidu.

Stanovisko EIADokumentace EIAURSPVZZSUP
- - 2023 2024 2024 2025 2026

Význam zkratek: UR: Vydání územního rozhodnutí, SP: Vydání stavebního povolení, VZ: Vyhlášení výběrového řízení, ZS: zahájení výstavby, UP: Uvedení do provozu


DATA O STAVBĚ

 • Okres: České Budějovice
 • Druh stavby: novostavba
 • Stav stavby: v přípravě
 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Předpokládaná cena stavby: 0 Kč (s DPH)
 • Délka stavby: 1150 m
 • Počet křížení a křižovatek:
 • Počet mostů: 1
  • most přes řeku Vltavu
 • Protihlukové stěny:
 • Opěrné zdi:
 • Úpravy ostatních komunikací:
 • Zpracovatel SP: NOVÁK&PARTNER, s. r. o.
 • Zpracovatel DUR: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zpracovatel DSP: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a. s.